Martxoaren 8ko 8/2019 Errege Lege-dekretuak, gizarte-babesa sustatzeko eta lanaldiarekin lotutako lan-prekarietatearen kontrako premiazko neurriei buruzkoak.

Martxoak 12an EAO-n argitaratu zen Langileen Estatutuko artikulu batzuk aldatzen dituen Dekretu Legea. Beste neurri batzuen artean, aipatutako Estatutuaren 34. artikuluaren aldaketa agertzen da atal berri bat gehitzen:

9. Enpresak lanaldiaren eguneroko erregistroa bermatuko du. Erregistro horretan, langile bakoitzaren lanaldiaren hasiera- eta amaiera-ordu zehatzak agertuko dira, artikulu honetan ezarritako ordutegi-malgutasunari kalterik egin gabe.Hitzarmen kolektiboaren edo enpresaren akordio bidez edo, halakorik izan ezean, enpresariak aldez aurretik enpresako langileen legezko ordezkariei kontsulta egin ondoren antolatu eta dokumentatuko da lanaldien erregistroa.Enpresak lau urtez gordeko ditu arau honetan aipatzen diren erregistroak, eta eskuragarri izango dituzte langileek, haien legezko ordezkariek nahiz Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak.

Enpresek lanaldiaren eguneroko erregistro bat izango behar dutela argi geratzen da, eta orain zalantza da zer sistema ezarriko duten enpresek erregistro honetarako. Gero eta gehiago gustatzen den sistema bat hatz-aztarnaren irakurgailua da, sistema eraginkorra delako, teknologikoa eta bere instalazioa garestiegia ez izateagatik.

Hala ere, hatz-aztarnaren erabilera datu-maila berezi batean dago 3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari (DPBLO – EDB) buruzkoa dioenez, beraz, Grupo LAE- tik hatz-aztarnaren irakurgailu bat ezartzea lanaldiaren eguneroko erregistro bat izateko komenigarritasun juridikoa aztertu nahi dugu.

Pertsonen datu biometrikoak tratamendu ezberdina eskatzen dute eta, lehenik eta behin, enpresek tratamendua egiaztatu beharko dute.

 

Datu biometrikoak erabiltzearen arriskuak

  • Datu biometriko bat persona baten informazio erabat sentikorra lortzea erraztu daiteke.
  • Bereizi gabe edo segurtasun neurriak ezarri gabe erabilera egin kezkagarria da pertsonen eskubideen babesa eta pertsonen oinarrizko askatasunen ikuspuntutik.

 

Eta zer esaten du DPBLO – EDBak eta Datuak Babesteko Espainiako Agentzia?

Pertsona fisikoen tratatzen ditugun datuak (datu biometrikoak, osasunekoak, afiliazio sindikalekoak, erligio sinesmenekoak, eta abar.) beharrezkoak izan behar dira, frogatutak, proportzionalak eta baimendutak:

  • Frogatuta: Helburu zehatz baterako bildu behar dira. Kasu honetan enpresak enpresa-kontrola edo langileen lanaldiaren eguneroko erregistroaren helburua adierazi beharko luke.
  • Beharrezkoa: DPBLO – EDBak datua beharrezkoa izatea eskatzen du jarraitzen den helmuga betetzeko.
  • Proportzionala: Datu biometrikoa bereziki babestua eta sentikor denez, gutxiago inbaditzen duen beste baliabide bat badagoen baloratu lezake.
  • Baimena: Kaltetuak modu esplizituan onartu behar du tratamendua. Langilearen baimena enpresaburuarekiko ez da askatasun paradigma hain zuzen, eta beti egongo da susmopean.

 

Amaiera

Hatz-aztarnen berezitasunak aztertzen baditugu, bere garrantzi eta natura, langileen fitxaketa eta langileen lanaldiaren eguneroko erregistroa egiteko gutxiago inbaditzen duten moduak gomendatu ditzakegu. Dirudi litekeena DBEA-ko ikuskatzaileek, salaketa izanez gero, datu biometrikoaren lorpena langileen lanaldiaren eguneroko erregistroa eramateko neurriz kanpo dagoela gogoan hartu dezakete. Beste modu gutxiago inbaditzen dutenak badaude.