Zigor Compliance

Ba al duzu zure kolaboratzaileek eta zure enpresak legezko eta are zigor baldintza guztiak betetzen dituztela bermatzeko?

LAE CONSULTING enpresan aholkularitza eskaintzen dizugu erakundean delituaren prebentzio programa eraginkor bat ezartzeko erantzukizuna kargutik kentzeko kasuan.

Indarrean sartu zenetik, 2015eko uztailean, zigor kodearen azken erreformaren arabera, pertsona juridiko guztiek, enpresa handiek zein ETEek, beren langileek edo zuzendariek delituren bat gerta dezaketen harriturik ez izateko Zigor betetze prozedura edo korporazioaren etika.

Betetzea konpainiek hartutako arrisku operatiboak eta juridikoak identifikatzeko eta sailkatzeko enpresek hartutako prozedura eta jardunbide egokien multzoa da, eta horiek prebenitzeko, kudeatzeko, prestatzeko, hautemateko, gutxitzeko eta kontrolatzeko barne mekanismoak ezartzeko.

Beharrezkoa da, konpainiak erantzukizun penaletik salbuestea ahalbidetzen duen prebentzio ereduaren garapena ez ezik, aplikazio eraginkorra ere. Eskuliburuak betetzen ditu arduradunaren betebeharrak eta eskumenak, arduradunarekin komunikatzeko bideak, ordezkariei, administratzaileei eta langileekiko informazio eta prestakuntza betebeharrei buruzkoa, baita bere kasuan diziplina neurrien sistema ere.

GAI ERAGINAK

Legeak konpainiak eta bere bazkideak edo akziodunak behartu egiten ditu bere baitan hainbat delitu egin ez daitezen. Enpresa bat arduratuko da joka dezan Kriminalen Arriskuen Prebentziorako Eskuliburua ezartzerakoan eta kontrol eta jarraipen erantzukizunak erakundearen kide bati edo gehiagori esleituko dizkie.

Pertsona juridiko batek erantzukizun kriminala izateko, ondorengo egoerak gertatu behar dira:

 • Krimen Batzordea.

 • Delitua administratzaileak, legezko ordezkariak edo edozein enpresako langileak egin zuela.

 • Hori pertsona juridikoaren izenean edo izenean egin da.

 • Pertsona juridikoaren (asmoa) onurarako konpromisoa hartu du.

ONDORIOAREN ZUZENDARITZA ZUZENA

Araudi betetzearen arduraduna ekimen eta kontrolerako ahalmen autonomoak dituen pertsona juridikoaren organoa izango da. Pertsona juridiko txikietan, funtzio horiek administrazio organoak bere gain hartu ahal izango ditu, eta horiek derrigorrez jaso beharko dituzte delituen prebentzioaren arloan dagokion aholkularitza eta prestakuntza.

Bere eginkizunak ezarritako prebentzio eredua betetzen dela zaintzea, zaintzea eta kontrolatzea dira.

ARAUAK

 • 1/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, Zigor Kodearen azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena.
 • 10/1995 Legea, azaroaren 23koa, Zigor Kodearena.

ZER ESKAINTZEN DUGU

LAE CONSULTING erakundeak lege hau betetzen lagunduko dizu:

 • Egoeraren aurreko azterketa.

 • Betetze-arduraduna izendatzea.

 • Krimena Prebenitzeko Protokoloaren idazketa.

 • Urteko jarraipen kontrolak.

 • Informazio arautzailea

 • Aholkularitza iraunkorra enpresaren erantzukizun penalak prebenitzeko.

GOMENDATUTAKO PRESTAKUNTZA